iTiYun Link Web App

由天云网络 Small Desert 提供的一款外链转换工具

已稳定运行外链次 已为用户提供外链


 • 音乐站点URL链接

FM电台: 特别推出FM在线频道:http://link.itiyun.com/fm/douban/iTiYue.mp3 直接调用地址即可,适合用来做随机背景音乐

目前已支持的音乐站点:

网易云音乐:http://music.163.com/#/song?id=25906124

一听音乐:http://www.1ting.com/player/6c/player_45142.html

太合(百度)音乐:http://music.taihe.com/song/569080829 | http://y.taihe.com/song/448094

酷狗音乐: kugoo://|Music|钟汉良 - 何以爱情|4671528|ce82f82d50e7ea887aaca00e8c871714|/ |

酷我音乐:http://www.kuwo.cn/yinyue/382425/

QQ音乐:http://y.qq.com/portal/song/002B2EAA3brD5b.html

虾米音乐:http://www.xiami.com/song/2113248

5sing:http://5sing.kugou.com/fc/7677955.html

九酷音乐:http://www.9ku.com/play/637791.htm

A8音乐网:http://music.a8.com/view/52008498

咪咕音乐:http://music.migu.cn/#/song/477803/P7Z1Y1L1N1/1/001002C

豆瓣音乐:https://music.douban.com/artists/player/?sid=667615&source=chart (请查看源码)

网易云音乐MV:http://music.163.com/#/mv?id=28068

酷我音乐MV:http://www.kuwo.cn/mv/326074/

微博音乐:http://music.weibo.com/t/i/100366229.html

音悦台Video:http://v.yinyuetai.com/video/64081

联通沃音乐:http://10155.com/#songinfo/1956160.htm

电信爱音乐:http://www.imusic.cn/#ring/order/2760-1118100.cn域名目前也是支持解析的

OneDrive:https://onedrive.live.com/redir?resid=7B88B7C990A5BB53!108&authkey=!AJoywJOU6chGSfI&ithint=file%2cmp3

回声ECHO:http://app-echo.com/sound/1110923

多米音乐:http://www.duomi.com/track/12978833

搜狗音乐:http://mp3.sogou.com/tiny/song?tid=5ac948550a418246&query=%B8%D5%B8%D5%BA%C3&song_name=%B8%D5%B8%D5%BA%C3&album_name=%B8%D5%B8%D5%BA%C3&singer_name=%D1%A6%D6%AE%C7%AB&play=http%3A%2F%2Fcc.stream.qqmusic.qq.com%2FC100001TXSYu1Gwuwv.m4a%3Ffromtag%3D52

网易云音乐FM:http://music.163.com/#/program?id=783064612

喜马拉雅FM:http://www.ximalaya.com/1000324/sound/11496582

考拉FM电台:http://www.kaolafm.com/jm/c45qzJ_8.html

vsochina:https://pan.vsochina.com/s/5713444810330db1f8d6ff27

音乐Mp3:http://www.yymp3.com/Play/23166/267027.htm

YYQQ分享:http://www.yyqq.com/10399.html

y2002DJ:http://www.y2002.com/Songs/221592/1467163.html

111ttt舞曲:http://www.111ttt.com/mp3/dj177576.html

WO99伴奏网:http://www.wo99.net/bplay-664207.html | http://www.wo99.net/yplay.php?id=14022677 | http://www.wo99.net/mplay.php?id=14023471

酷乐音乐网:http://www.kuyue.so/player/407018/default.htm

寂寞伤感吧:http://www.jimo90.com/play/music/6554.html

就要听音乐网:http://www.91listen.com/hrngs/2016/08/06/20638.html

56音乐网:http://www.23356.com/ting/675933.htm

水晶dj网:http://www.dj97.com/m/106600/

DJ嗨嗨网:http://www.djkk.com/dance/play/343275.html

5nd音乐网:http://www.5nd.com/ting/578379.html

九天音乐网:http://play.9sky.com/t_840665/

DJ耶耶网:http://www.djye.com/player/20964.htm

火了音乐网:http://www.huole.com/Songs/4290/202277.html

446655音乐网:http://www.446655.com/play/xiongdibaoyixia8137.html

听歌123音乐网:http://www.tingge123.com/play/30700.shtml

天地人音乐网:http://www.2651.cn/xiazai/84707.html

tindeck音乐网:http://tindeck.com/listen/pkxh

爱豆蔻音乐:http://www.idoukou.com/song/view/742

音乐圈(啪啪):http://papa.me/post/CV2Im5M8

YY神曲MV:http://shenqu.yy.com/play/id_1108740937482083528.html

唱吧:http://changba.com/s/zBzEXStUzPE5sVZ-_RbOZw

唱吧MV:http://changba.com/s/vh4V-Gd9mTu2l6uWKxIuFQ

天籁K歌MV:http://tlkg.com/ugcp/info.kg?enid=962bd9251162527be760153620792ec3

全民K歌:http://kg.qq.com/share.html?s=YsGCKrabg8rA | http://y.qq.com/kg?s=YsGCKrabg8rA | http://kg.qq.com/play.html?s=YsGCKrabg8rA

被窝声次元:http://www.beiwo.ac/users/audioIndexPc?id=54f95ab9e4b0e89e0ec2e58e | http://www.beiwo.ac/html/audioIndexM.html?id=54f95ab9e4b0e89e0ec2e58e

M站二次元声:http://www.missevan.com/sound/30165 | http://www.missevan.com/sound/player#id=30165

更新日志

×
 • 2016.09.00 v1.1.8预告:1.1.8版本增加QQ音乐320/128/ape/flac系列解析,1.2.0将会对整个核心进行一次重写
 • 2016.09.11 v1.1.7 增加运行统计并显示,获取用户数量并显示,修改y2002解析
 • 2016.09.11 v1.1.6 增加对 被窝声次元 | 全民K歌 | M站二次元声 | 唱吧 | 唱吧MV | 天籁K歌 | YY神曲 | 啪啪音乐朋友圈 等支持,修改QQ音乐解析错误地址!修复5SING播放地址错误问题
 • 2016.09.02 v1.1.3 增加对 爱豆蔻音乐 | 联通沃音乐 的支持,修改QQ音乐地址,增加百度音乐人音乐解析!
 • 2016.08.16 v1.1.2 增加对A8音乐网|火了 | 446655 | 听歌123 | 天地人音乐网 的支持,优化了内核支持库!
 • 2016.08.15 v1.1.1 优化精简CSS,JS去除不必要的功能,为 iTiYun Link Web App 更换新面貌
 • 2016.08.14 v1.0.4 增加代理支持,优化代码
 • 2016.08.13 v1.0.3 增加对 天天动听、咪咕 的支持
 • 2016.08.12 v1.0.2 增加对 新浪微博音乐,5sing解析的支持
 • 2016.08.11 v1.0.1 增加对 喜马拉雅FM,考拉FM,豆瓣FM,网易FM的支持 + BUG修复
 • 2016.08.08 v1.0.0 音乐外链转换工具 iTiYun Link Web App 上线

版权声明

×

iTiYun Link Web App所有音频文件来自各网站接口, iTiYun Link Web App不会修改任何音频文件

音频版权来自各网站,本站只提供数据查询服务,不提供任何音频存储服务

如对本站服务有对您产生了利益损失,或者觉得本站侵犯了您的版权,您可以与我们联系!

联系方式:QQ:暂无 邮箱:暂无 #替换成@